Juletræer

Vælg og fæld selv
Find vej

Fra Næstved:

Ved Dybsøfjorden drejes af mod Svinø. 
Følg Svinøvej ind i Svinø by og kør ad Dybsøvejen mod stranden, hvor 
Belselundvej er 1. vej på venstre hånd. 
Fra Vordingborg:

Drej ved Sallerupvej og følg skilte til Svinø by. 
Kør ad Dybsøvejen mod stranden, hvor Belselundvej er 1. vej på venstre hånd. Henvendelse:
Kalbjerggård Plantage
Belselundvej 2, 4750 Lundby
Hanne Ring
20689492
hannering5@gmail.com